PPC Bee novinky z aplikace

news
9. prosinec 2021
icon_refresh
Nové funkcionality a vylepšení
 • Úprava Uložených filtrů

Chceme, aby naše aplikace byla intuitivní pro všechny naše uživatele, proto jsme dali na váš feedback a upravili jsme funkci Uložených filtrů a Skupin produktů. Tyto dvě funkce jsme spojili do jedné a oblékli je do nového kabátku. Doufáme, že nové nastavení pro vás bude přehlednější. Všechny funkcionality zůstali zachované a vaše aktuální skupiny produktů se automaticky přemístí k filtrům.

29. listopad 2021

Feed scraper redesign

Tvorba datových zdrojů nebo jejich obohacování o další data za pomoci sitemap vašeho webu nebylo nikdy jednodušší. Díky novému designu Scraperu by mělo být nastavení ještě jednodušší, intuitivnější a přehlednější. Nově jsme přidali možnost preview toho, co se chystáte pomocí Scraperu stahovat. Je také usnadněný výběr pro scrapování - lepší a snazší možnost filtrování sitemap Zviditelnili jsme také našeho pomocníka Scraper wizard.

Změna Volné modifikované shody pro Klíčová slova u Google Ads

Google Ads ruší u klíčových slov možnost volné modifikované shody. Museli jsme tomu proto přizpůsobit i tvorbu klíčových slov v Beečku. U nových klíčových slov vás proto na tento fakt upozorníme, aby se vám zbytečně nestávalo, že se tato klíčová slova do Google Ads nepropíšou.

icon_refresh
Nové funkcionality a vylepšení
 • Udělali jsme redesign některých modálů s cílem je zpřehlednit. Nový design získaly modály pro tvorbu nové kampaně, reklam, klíčových slov, pro tvorbu proměnných i modál pro tvorbu datového zdroje. U toho došlo i k jeho zpřehlednění a rozšíření. Přidali jsme odkazy na data z našeho demoshopu pro testování i odkazy pro vytvoření dalších obohacujících zdrojů, vše tím pádem bude rychlejší, snadno dohledatelné a na jednom místě.

 • Udělali jsme pár změn u Facebooku. U jednotlivých vlastností a nastavení reklam jsme přidali informační badge, který ukazuje informaci o tom, pro jaký ad set či pro jakou kampaň se daná vlastnost aplikuje. To poslouží zejména pro lepší orientaci uživatele, který nyní na první pohled ví, že např. daný rozpočet platí pro tyto kampaně.

 • Facebook sekce Okruh uživatelů se také dočkala změny - Podrobné cílení. Nově jsme přidali možnost Podrobné cílení a to dle chování, vlastností a demografických údajů. Díky tomu může lépe cílit na ta publika, která vás zajímají (můžete určité skupiny zahrnout nebo vyloučit).

 • Odlišení enrichmentů a napojených zdrojů u datového zdroje podle stavu - aktivní/neaktivní. V tabulce datových zdrojů a v menu u každého datového zdroje nově uvidíte zda máte nějaké vytvořené propojené zdroje, kolik jich je a nově i v jakém jsou stavu - šedá neaktviní, zelená - aktivní.

icon_bug
Opravy
 • Google Sheet - update error. Přidali jsme nové upozornění na chybu při importu datového zdroje typu Google Sheet, která je způsobená problémem s propojenými účty. Nyní dostanete notifikaci, že máte problém s propojeným Google účtem. Nově máte také možnost obnovit propojení kliknutím na tlačítko “propojit znovu”.
1. listopad 2021

Zjednodušení tvorby Facebook kampaně

Vylepšili jsme pro vás tvorbu Facebook kampaní. Dali jsme si záležet na zjednodušení, přehlednosti a flow, které by se teď mělo více podobat tvorbě kampaně přímo ve Facebooku. Ke zrychlení došlo zejména u tvorby reklamních sad a jejich vlastností. Pro lepší přehlednost jsme vylepšili i preview celé struktury.

Produktové skupiny

Nad datovým zdrojem teď můžete nově vytvářet produktové skupiny, které vám umožní produkty rozdělit do skupin například dle kategorií, verticál, marží atd. (meze se nekladou), tyto produktové skupiny pak můžete využít kdekoliv v aplikaci, když filtrujete produkty.

Uložení filtrů

Často se stává, že nějaký filtr (podmínku) využíváte v kampaních, reklamních sestavách, feed exportech a pořád ji musíte “naklikat” znovu. Teď si takové filtry můžete uložit a pak v appce používat na všech místech.

Nová proměnná typu přemapování

Přidali jsme pro vás novou proměnnou, díky které máte možnost hromadně přepsat obsah z vašeho feedu. Pokud třeba při správě inzerce pro zbožové srovnávače potřebujete přejmenovat správné kategorie podle stromu kategorií daného zbožáku, tato proměnná vám s úpravou kategorií dokonale poslouží.

icon_refresh
Nové funkcionality a vylepšení
 • Vylepšení přehlednosti celostránkových modálů tak, aby jste vždy měli představu kde jste a jaký modál máte otevřený.
icon_bug
Opravy
 • Opravena hlavička tabulek která někdy mohla skákat a nezobrazovat se tak aby fungovala ve všech zařízeních i prohlížečích
27. říjen 2021
icon_bug
Opravy
 • Facebook okruhy uživatelů již nezobrazují “saved” okruhy uživatelů v “custom” výběru okruhu uživatelů, což mohlo způsobit chybu synchronizace

 • Facebook okruhy uživatelů nyní umožňují v lokacích výběr regionů a měst.

 • Google Merchant Center nyní načítá všechny podúčty, které uživatel spravuje.

13. říjen 2021
icon_refresh
Nové funkcionality a vylepšení
 • Úprava ikonek hlavního bočního menu
  Placená funkce jako třeba Feed Scraper má nyní u sebe zelený dolar, pro lepší přehlednost. Zároveň je u něj i zelená/šedá tečka, která značí, jestli je aktivně využíván.
icon_bug
Opravy
 • Data Enrichment opravena chyba, kdy nešel smazat vytvořený Data Enrichment

 • Scraper Lite opravena chyba, kdy nešel otevřít Scraper Wizard kvůli preview, které se nechtělo zobrazit.

 • Opravena chyba zobrazení kampaně v případě archivovaného datového zdroje.

1. říjen 2021

Možnost pozastavit celý datový zdroj

K datovým zdrojům jsme nově přidali přepínací tlačítko, které funguje na principu zelená - aktivní/ šedá - pozastavený

Můžete si tak jednoduše vypnout datový zdroj, který nechcete používat a platit za něj, ale pozor - pozastavuje se vše navázané na daný datový zdroj a všechno s ním spojené se tedy nebude synchronizovat.

icon_refresh
Nové funkcionality a vylepšení

Nové sloupce v tabulce Datových zdrojů

Pro lepší přehlednost jsme přidali nové sloupce do tabulky v menu Datové zdroje. Jedná se o:

 • Domény Feed Scraperu
  Tento sloupec vám dává lepší přehled o použití Feed Scraperu

 • Aktivní doplňkové zdroje
  Sloupec ukazuje, zda má datový zdroj nějaké aktivní enrichmenty - kolik a jakého typu.

 • Napojené datové zdroje
  Díky tomuto sloupci uvidíte další propojené datové zdroje, které jsou na daný datový zdroj napojené.

 • Sloupec status v tabulce feed exportů , datových zdrojů a kampaní
  Díky sloupci Status získáte lepší přehled o stavu vašich feed exportů, kampaní a datových zdrojů na první pohled.

17. září 2021

Možnost platby přes PayPal

Nyní máte možnost hradit předplatné z vašeho PayPal účtu.

Scraper lite pro Data Enrichment

Nyní v aplikaci najdete menšího sourozence našeho Feed Scraperu, který umožňuje obohatit datový zdroj o data z jedné specifické webové stránky. Jako uživatel ho můžete používat zcela zdarma.

6. září 2021

Nové Google Ads API

Původní Google Adwords API bylo nahrazeno novým Google Ads API. Po několikatýdenní přípravě a intenzivním testování, v rámci kterého jsme udělali vše pro to, aby nová implementace fungovala tak, jak má, nasazujeme API do aplikace.

icon_refresh
Nové funkcionality a vylepšení
 • Strategie Target impression share
  V rámci bidovacích strategií nově můžete využít také možnost Target impression share

 • Zrychlení synchronizací
  Optimalizovali jsme výkon naší aplikace. Toto zrychlení podpoří bezproblémový import vašich datových zdrojů do PPC Bee.

 • Reklamní texty v Google Ads
  V této chvíli PPC Bee nemaže reklamní texty v Google Ads při pozastavení reklamní sestavy.

icon_bug
Opravy
 • oprava chybných synchronizací produktových skupin v PLA kampaních

 • upravení ostatních strategií nabídek tak, jako fungují v Google Ads

 • oprava pozastavování sestav, do jejichž názvu se přidává označení STOPPED

 • odstranění problému synchronizací při změně klíčových slov z pozitivních na negativní

 • optimalizace vytváření reklamních textů

18. srpen 2021

Data enrichment

Uživatel může nyní v aplikaci využít funkci Data enrichment a obohatit tak svůj stávající datový zdroj o dodatečná data z dalších systémů. Díky těmto novým datům můžete lépe specifikovat své strategie a pracovat s nastavením samotných kampaní. Na naší LEARN stránce najdete konkrétní use cases k jednotlivým systémům. Více o data enrichmentu se můžete dočíst na našem blogu.

icon_refresh
Nové funkcionality a vylepšení
 • Proměnná typu Odpočet
  S proměnnou typu Odpočet můžete zahrnout do vašich reklam zbývající počet dnů ke konkrétnímu datu (začátek / konec akce) nebo použít proměnnou z datového zdroje. Proměnnou můžete využít také v bannerech v rámci práce s Image editorem nebo v generátoru reklamních textů.

 • Vylepšená paginace
  Uživatel má v PPC Bee možnost pod tabulkou listovat na předcházející / nadcházející stránku, nově však může využít také možnosti přeskočit na stánku první / poslední.

 • Designové úpravy v Image editoru
  V Image editoru najdete upravené ikony určující pořadí vrstev.

 • Nové ikony pro kampaně a ad texty
  Pro lepší přehlednost jsme upravili ikony k jednotlivým kampaním.

 • Vylepšení číselné proměnné
  Při vytvoření nové číselné proměnné se vkládaná čísla převedou na desetinná místa, takže je možné správně dělit celá čísla. Dělení čísel ve vlastní proměnné je skvělé například pro získání CTR, PNO a ROAS. Uživatel má také možnost si vybrat, co se bude dít s výslednou hodnotou při nevalidním vstupu.

12. srpen 2021
icon_refresh
Nové funkcionality a vylepšení
 • Feed export pro FB katalog - Vehicles
  V nabídce našich feed exportů nově přibyla možnost zvolit si export pro Facebook katalog typu Vehicles.

 • Práce s časem v podmínkách BETA
  Naše vývojářské oddělení nově vylepšilo možnost práce s časovými podmínkami v případě, že se ve feedu nachází proměnná typu datum. Nyní uživatel najde v aplikaci jasnější vysvětlení a přehlednou časovou osu, která ukáže, jaké konkrétní produkty do filtru spadají a které ne.

12. červenec 2021

Průzkumník dat

Díky investigaci můžete do hloubky prozkoumat svůj datový zdroj dle nastavených dimenzí a metrik a na základě výsledků optimalizovat nastavení svých kampaní. Průzkumníka naleznete nad náhledem produktů v datovém zdroji, jako třetí možnost zobrazení. Díky této funkci můžete svá současná data zanalyzovat přesně tak, jak v danou chvíli potřebujete. Investigace vám poté usnadní rozhodování o tom, jakým způsobem nastavíte své kampaně a jejich strukturu. Finální výsledek si můžete stáhnout v .csv formátu.

Scraper wizard

Nemáte svůj datová zdroj. Nevadí! Pomocí Feed scraperu jej snadno získáte pouhým vložením URL své site mapy. Díky scraper wizardu snadno obohatíme svůj nový feed o další prvky. Data, která si přejete využít pro svůj nový feed, snadno zvolíte pouhým kliknutím na náhled vybrané stránky. Díky wizardu nemusíte pracovat s pokročilými CSS selektory, ale pouze označit prvky, které budou pro výsledný feed scrapovány. Jak pracovat se samotným scraperem a scraper wizardem najdetena našem learnu.

icon_refresh
Nové funkcionality a vylepšení
 • Nové notifikace v aplikaci
  Pod ikonou zvonečku v aplikaci nově najdete notifikace ze všech vámi spravovaných organizaci. Notifikace jsou přehledně rozdělené podle kategorií, a to na update aplikace, problémy v datovém zdroji a další zprávy. Uživatel může snadno filtrovat přečtené a nepřečtené zprávy a zpětně jim tyto statusy přidělit. A protože na vašem názoru záleží, můžete zaslané zprávy snadno ohodnotit a poskytnout nám tak zpětnou vazbu.

 • Časové restrikce u všech kampaní
  Od této chvíle můžete ve všech kampaních využívat funkce časových restrikcí, tj. Nastavit si přesný termín, kdy se bude konkrétní kampaň zobrazovat. U search kampaní naleznete tuto možnost v nastavení reklamního systému, FB, DSA, Smart a PLA kampaně mají tuto možnost vždy na první stránce a dále v nastavení kampaně či Google ads.

 • Úprava možnosti synchronizace u Smart Kampaní a Google nákupů
  V rámci těchto kampaní jsme upravili možnost synchronizace biddingu. Nyní si můžete pomocí tlačítka zvolit, zda budete nastavení strategie nabídek měnit přímo od nás z aplikace, nebo v konkrétním reklamním systému.

3. červen 2021
icon_refresh
Nové funkcionality a vylepšení
 • Facebook kampaně nabízí lepší možnost cílení na relevantní publika
  U remarketingu můžete nově volit mezi typem uživatelů Up sell a Cross sell. U prospektingu pak najdete možnost vytvořit si vlastní vyloučení, tj. vybrat si publika, u kterých nechcete, aby se jim reklama zobrazovala.
2. červen 2021
icon_refresh
Nové funkcionality a vylepšení
 • Výběr reklamního systému pro klíčová slova
  Jako specialista v PPC Bee se můžete nyní při tvorbě klíčových slov rozhodnout, jaký typ shody využijete a také, do jakého reklamního systému tato KWs pošlete. A to vše bez vytváření separátní kampaně. Při tvorbě klíčových slov jednoduše stačí kliknout na ikonku cílového reklamního systému.

 • Přejmenování a přesun adgroup z kampaně do jiné kampaně
  V případě, že se změní kategorie v názvu kampaně a máte nastavenou strukturu kampaní dle kategorií, aplikace vytvoří odpovídající počet kampaní dle počtu kategorií. Pokud tvoříte kampaň například podle marže a jeden produkt marži změní, tato sestava bude v dané kampani pozastavena. Ve správné kampani vnikne nová sestava. Nově pak můžete v kampani odstranit i produkt id v rámci struktury, není již nutnost jej mít v názvu ad group.

30. duben 2021
icon_refresh
Nové funkcionality a vylepšení
 • Zjednodušení akcí nad datovým zdrojem
  Z mnoha akcí nad tabulkou jsou ponechány pouze dvě nejčastěji využívané akce. A to aktualizovat datový zdroj a seskupit datový zdroj. Další funkce např. tvorbu filtrovaného datového zdroje najdete v roletce s dalšími možnostmi.

 • V PPC Bee je možné pracovat s datem v rámci proměnných
  V datovém zdroji se nově objevil sloupec “first seen on”, který označuje datum přidání položky do feedu. Toto datum můžete použít v podmínkách např. při tvorbě proměnných nebo při tvorbě reklam. Podle data si můžete zvolit , jaké produkty chcete využít a můžete díky tomu cílit například na produkty nové přidané do feedu.

26. duben 2021
icon_refresh
Nové funkcionality a vylepšení
 • Úprava obrázkových šablon v Image editoru
  V rozhraní Image editoru můžete nyní snadno provádět akce a úpravy nad obrázkovou šablonou. Stačí si vybrat konkrétní obrázek a u něj zvolit možnost editovat, duplikovat či smazat. Šablony, které jsou již využity například v kampani nebo exportu, není možné smazat.
8. duben 2021

Upravená tabulka reklamních textů

Tabulka reklamních textů prošla redesignem. Orientace v ní je nyní intuitivnější a tvorba reklamních textů svižnější. Jako uživatel máte nyní lepší přehled o větvení jednotlivých reklam. K lepší orientaci je k dispozici vyhledávání nad tabulkou, filtrování dle typu reklamního textu nebo možnost přepínání náhledů z tabulkového na řádkový.

icon_refresh
Nové funkcionality a vylepšení
 • Notifikace při chybě u platby kartou
  Pokud máte jako uživatel nastavenou platbu kartou jako hlavní platební metodu a platba se automaticky nestrhne (např. z důvodu expirace), nově obdržíte email s upozorněním o chybě. Platbu můžete okamžitě manuálně uhradit přes platební bránu.

 • Historie aktivit ke stažení
  V sekci historie aktivit je vám nyní k dispozici možnost stažení přehledu aktivit v rozmezí až 30 dní nazpět. Tento soubor může posloužit k lepší kontrole činností v dané organizaci, případně i jako výkaz jednotlivých úkonů.

 • Upozornění na neuložené změny v aplikaci
  Díky novému vylepšení už nikdy nepřijdete o neuložené úpravy ve svých kampaních. Pokud jako uživatel provedete v nastavení nějaké změny, neuložíte je a budete chtít z dané sekce odejít, systém se vás nově zeptá, zda chcete provedené změny zahodit či pokračovat v dalších úpravách.

23. březen 2021

Předplatné

 • Nový vizuál
  Vizuální stránku našeho předplatného najdete nyní v novém. Oproti původní verzi je předplatné nyní rozpadnuto do tří samostatných sekcí, a to na předplatné, platební údaje a faktury. Díky tomuto rozdělení získáte lepší přehled o tom, jaké funkce PPC Bee využíváte a jaké platby jsou k nim navázané.

 • Předplatné
  Ve svém účtu nyní přehledně najdete, jaké funkce aktivně využíváte, v jakém rozsahu a jakým způsobem jsou vám účtovány.

 • Status boxy
  Na stránce vašeho předplatného nově naleznete informační boxy s aktuálním stavem vašeho předplatného.

Aplikace

 • Aktivační modály
  Před synchronizací reklamy do zvoleného systému se vám zobrazí aktivační modál se souhrnem informací k dané akci. Tedy upozornění, zda spouštíte placenou funkci, jestli se nacházíte v trial verzi nebo v klasické periodě, ceník a platební informace. Obdobný modál se vám zobrazí také při aktivaci feed exportu.

 • Indikátor využití Image editoru
  Pokud využíváte funkci Image editor, díky informačním sloupcům jasně uvidíte, u kterých kampaní a exportů je tato funkce použita.

icon_refresh
Nové funkcionality a vylepšení
 • Nové metriky v dashboardu
  Díky úpravě hlavního grafu lépe uvidíte vývoj jednotlivých metrik v čase, a to jak v kontextu celé organizace, tak v rámci jednotlivých kampaní. V dashboardu také najdete informace o nejnovějších funkcích PPC Bee.

 • Novinky ve Feed exportech
  V exportu pro Google Merchant center nově naleznete dva nové atributy, a to product detail pro dodatečné informace a highlights pro zvýraznění nejdůležitějších vlastností produktu. Pro potřeby Google remarketingu v našich Feed exportech nově najdete Feed export typu Custom.

19. leden 2021

Image editor

 • Live preview
  V Image editoru můžete nyní volně přepínat mezi design modem a živým náhledem. Díky tomuto náhledu v okamžiku uvidíte, jak bude finální obrázek či banner skutečně vypadat.

 • Zrcadlové otočení
  Své obrázky můžete díky našemu vylepšení otáčet vertikálně i horizontálně. Tato možnost zajišťuje ještě snazší tvorbu vyladěných bannerů.

Feed scraper

Nejnovější release s sebou přinesl i novou podobu feed Scraperu, která je nyní více uživatelsky přívětivá. Funkce zůstaly zachovány, nyní však bude snažší je použít a tvořit tak nové datové zdroje.

Facebook

 • Výběr obrázků v rámci nastavení reklamního textu
  Automatické mapování obrázků z vašeho datového zdroje je nyní vyřešeno. V tuto chvíli již můžete vypustit z hlavy jakékoliv manuální nastavování. Automaticky z vašeho feedu vybereme všechny obrázky a ty vám následně nabídneme při tvorbě kreativy pro vaše Facebookové reklamy. Odtud je pak můžete také přímo upravovat v našem Image editoru. Více nejdete na našem blogu.

 • Větvení reklam
  Drobná vylepšení nastala i v rámci větvení jednotlivých reklam. Nyní je větvení ještě intuitivnější. Díky našemu upozornění předejdete situaci, kdy byste si prostřednictvím větvení vytvořili reklamu, která se nebude v systému následně zobrazovat.

6. leden 2021
icon_refresh
Nové funkcionality a vylepšení
 • proměnná POLE - možnost úprav textu
  Díky novému vylepšení můžete nyní provádět nad proměnnou POLE stejné úpravy, jako nad textovou proměnou, v případě, že je výstupem jedna položka. V této chvíli můžete tedy u pole využívat funkce, jako například find and replace, zkrácení textů a další transformace.

 • Audit log
  Nová možnost zobrazení historie aktivit vám poskytne ještě lepší kontrolu nad akcemi v aplikaci. Zatímco do této chvíle bylo možné zobrazit aktivitu pouze za předešlých 7 dní, nyní můžete své akce sledovat zpětně v libovolném časovém úseku. Historii aktivit lze využít i pro konkrétní datový zdroj či kampaň, skrze odkaz v bočním menu.

 • Poznámky k faktuře
  Chyběla vám možnost připsat na fakturu číslo objednávky nebo jiné informace potřebné například pro účetnictví? Nyní je možné na fakturu přidat jakoukoliv poznámku. Tuto možnost naleznete nově v nastavení, v sekci Předplatné a platby.

10. prosinec 2020
icon_refresh
Nové funkcionality a vylepšení
 • Defaultní zobrazení sloupců v tabulce kampaní
  Upravili jsme zobrazení sloupců v tabulce s přehledem kampaní. Informace pro jednotlivé kampaně jsou zde nyní zobrazeny a seřazeny podle relevance. Pokud budete chtít cokoliv přidat či odebrat, stačí využít funkci vlastního sloupce a defaultní nastavení si upravit.

 • Nová informační lišta
  Důležité informace (například o vašem trialu či předplatném) jsme z drobečkovky přesunuli pro lepší přehlednost do samostatné horní lišty. Díky této novince vám už nic důležitého neunikne.

icon_bug
Opravy
 • Adtext preview - náhled reklamních adtexů
  Vylepšili jsme pro vás náhled reklamních textů. V preview se můžete podívat na náhled reklamy pro jakýkoliv vybraný produkt. Pokud ale máte více reklamních setů, ukážeme vám také informaci, v jakém setu se daný produkt generuje, ať máte lepší přehled.

 • Časové restrikce pro Facebook kampaně
  Na základě konkrétního klientského požadavku jsem přidali možnost časových restrikcí pro kampaně na Facebooku. Díky nim si můžete nastavit, v jakém čase chcete, aby kampaně běžely. Jakmile tato doba skončí, kampaně se automaticky vypnou. Máte i vy nějaký nápad, který by vám práci v PPC Bee usnadnil? Podělte se o něj s námi na support@ppcbee.com.